POLITIK VEDR. AT FORÆLDRE SKAL SKILLES.

 

I Dagtilbud Trekløveret ønsker vi at udvise omsorg for forældre, der kommer i en situation, hvor de meddeler at de skal skilles. I forhold til, at få viden om ovenstående kan opstilles følgende:

  • Hvis vi som medarbejder/leder hører om, at et forældrepar ikke længere kan bo sammen, kan vi tilbyde dem en samtale, hvor vi også får fortalt forældrene, at det handler om og understøtte barnets trivsel og tarv i børnehuset – Husk det skal være et tilbud, og vi er de opsøgende.

Såfremt et ja tak:

  • Vi kan her få afklaret, hvad forældrene har fortalt deres barn om situationen?
  • Har forældrene behov for rådgivning, og evt. hos hvem?
  • Har forældrene ønsker til personalet om at gøre noget omkring deres barn nu, eller senere i processen?
  • Skal vi have aftalt at mødes igen?
  • Hvordan med aflevering/afhentning i den efterfølgende periode, er der konkrete aftaler mellem forældrene, som skal understøttes?
  • Har der været reaktioner fra barnet?
  • Hvad kan børnehuset tilbyde forældrene i forhold til deres barn?
  • Der kan evt. udleveres et ark med spørgsmål, som kan være ”rammen” for mødet, altså så der er forventnings afstemt inden mødet?

Vi skal være lydhøre og understøttende, og samtidig ikke tage ”parti”. Vi er som personale barnets ”advokat”.

Så vær konkret, så de aftaler der laves mellem personale og forældre nedskrives.

Der kan evt. udleveres folder fra Børns Vilkår ang. skilsmisse.