Værdigrundlag – mission – vision og kerneopgave vedr. Dagtilbud Trekløveret, maj 2018.

I dagtilbud Trekløveret er de 2 børnehuse Myretuen og Wiegaardens Naturbørnehave den fysiske ramme. Ledelsesteamet består af 2 pædagogiske ledere, nemlig Helle Nielsen og Marie Louise Kastberg, samt dagtilbudsleder Carsten Pedersen.

Grundlaget for at drive dagtilbuddet har udgangspunkt i dagtilbudsloven samt div. politikker udarbejdet af politisk udvalg i Mariagerfjord Kommune. Senest har vi arbejdet med en proces, hvor vi i ledelsen har ”brainstormet” på begreberne som står i øverste linje.

De tanker og ideer, som er kommet ud af processen har der efterfølgende været gode dialoger om med personalegrupper og bestyrelse.
Værdigrundlag for dagtilbud Trekløveret

Værdiord som et arbejdsgrundlag er:

– Faglighed.
– Mod.
– Tillid.
– Humor.
– Nærvær.
– Anerkendelse.
– Omsorg.

Ud fra dette er vores Vision:
– At alle børn, forældre og medarbejdere oplever at dynamik, demokrati og mangfoldighed praktiseres. De tre børnehuse arbejder med begreberne forskelligt ud fra den kultur, hvori det opstår.

Vores Mission bliver så:

– Med baggrund i dagtilbudsloven vil vi i samarbejde med forældre understøtte og arbejder på, at fremme det enkelte barns trivsel, udvikling, leg, dannelse, læring og kan deltage aktivt i forskellige former for børne- og voksne fællesskaber.

Derfor er Kernopgaven:
– Der tilbydes pædagogiske miljøer for alle børn, som fremmer trivsel, leg, udvikling, læring, dannelse og giver inspiration til, at deltage i de opståede fællesskaber.