Værdier i forældresamarbejdet:

Vort mål er et åbent og tillidsfuldt forhold mellem forældre, medarbejdere og ledelse. Er der små eller store ting (både positive og negative), som I undre jer over, så forventer vi, at I som forældre kommer til enten en medarbejder eller ledelsen. Det er i dialogen, at vi bliver klogere på hinanden, og forståelse og indsigt for en given handling er med til at løse dilemmaer.

Fællesskab/inklusion:

At I respekterer, at alle børn har lige stor ret til at være her og være en del af fællesskabet, og at I bakker op om inklusion af alle børn uanfægtet børnenes forskelligheder.

At I respekterer og forstår, at der er mange børn i børnehaven og mange forskellige hensyn, vi som pædagogisk personale skal tage.

I Trekløveret kan vi tilbyde professionelle medarbejdere, der i samarbejde med jer forældre understøtter barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Sammen understøtter vi barnets muligheder for livsduelighed.

Vi forventer at når i bringer og henter at det er jer forældre der har teten vedr. jeres barn. I må ikke tænke: Hvad tænker pædagogerne nu? Vi har respekt for jer som forældre og ønsker, at I påtager jer ansvaret i forældrerollen i garderoben.
Vi forventer at I understøtter dagtilbuddets regler, når I opholder jer i dagtilbuddet

Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet varetages ud fra barnets perspektiv. Når vi skriver barnets perspektiv, menes der, at vi er nysgerrige på eks. hvorfor er barnet ked af det? Vi lader barnet sætte ord på en evt. handling og hører barnets oplevelse/perspektiv.