Lokal politik – tjenestefri

Lokal politik, Trekløveret – tjenestefri. Godkendt på lokal MED møde 28. aug. 18

  • Der henvises til skriv fra BUPL og M.F.K., som kort giver god ramme for, hvornår det kan forventes at opnå frihed med løn.
  • Det skal tilstræbes, at den enkelte medarbejder, under henvisning til punktet ovenfor, tager så meget hensyn til arbejdspladsen som muligt. Det kan f.eks. være ved, at tilbyde åbne- eller lukkevagt før eller efter, man har mødetid hos en speciallæge(et eksempel). Ellers må det betragtes som afspadsering. Arbejdspladsen vil dog ”betale” den tid, som bruges til og fra f.eks. besøg hos speciallæge, dog ikke kørepenge – ”køretid”. Kan også være aktuelt i forbindelse med transport af ens børn, ægtefælle samt nære pårørende.
  • Der vil ikke kunne opnås frihed med løn til f.eks. en begravelse(et eksempel) hos en nabo eller gammel slægtning, som der ikke har været en meget tæt relation til. Her må medarbejder bruge afsp./ferietimer eller andet efter indgået aftale med nærmeste leder.
  • Disse hensyn skal ses i en kontekst af, at arbejdspladsen kan fungere, så måske kan der komme et nej til en enkelt forespørgsel på ”frihed”?